Начало

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 

  1. Ремонт на силови и разпределителни трансформатори, включващ основен ремонт на повредени трансформатори с обявена maslenvacuumмощност до 1600 kVA и напрежения от 0,4 до 20kV;
  2. Реконструкция на трансформатори с промяна на входните и изходни напрежения;
  3. Ремонт на трансформатори с водно охлаждане, използвани в галванотехниката с изходен ток 15 000А;
  4. Предлагаме измерване и изпитване с цел ранна диагностика на трансформаторите на място посредством мобилна ел. лаборатория;
  5. Сушене на масло и активна част с мобилна термовакуумна маслообработваща машина с капацитет 2000л/час; 
  6. Планово-профилактични ремонти, измервания и обслужване на трансформатори, ел. уредби и съоръжения;
  7. Замяна на повреден с ремонтиран трансформатор с обявена мощност до 1600 kVA и напрежения 20/0,4 kV;
  8. Замяна на трансформатори с различни мощности;
  9. Покупка на повредени трансформатори;
  10. Продажба на ремонтирани трансформатори;
  11. Сушене (дегазация, дехидратация) и филтрация на трансформаторно, хидравлично и турбинно масло;
  12. Продажба на трансформаторно масло;