ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС ПРИ РЕМОНТ НА МАСЛЕНИ ТРАНСФОРМАТОРИ

 1. Външен оглед и електрически измервания;
 2. Демонтаж на активна част и окончателна констатация на повредата;
 3. Ремонт на активната част на трансформатора:
 • разшихтоване на горния ярем;
 • демонтаж на повредените намотки;
 • почистване на магнитопровода и казана от сажди, перли и други замърсявания;
 • изчисления на активната част, уточняване на геометричните размери и вида на намотките ;
 • изработка на необходимите приспособления и дорници;
 • изработка на цилиндрична, секционирана, двуделна, четириделна и многоделна намотка ВН от меден и алуминиев проводник;
 • изработка на НН;
 • изработка на надлъжна, междуслойна, междуфазна, челна и други изолации от висококачествена сулфатна целулоза, електрокартон, трафобоард, слоесто дърво, гетинакс, гетинаксови тръби, стъклоровинг и други;
 • ремонт на магнитопровода на трансформатора;
 • изработка на детайли, необходими при ремонта на стъпалния регулатор;
 • монтаж на изработените намотки, детайли и възли към магнитопровода на трансформатора;
 • шихтоване на горния ярем на магнитопровода;
 • опроводяване на намотките чрез спояване или заваряване според групата на свързване на трансформатора и изолиране и бандажиране на същите.
 1. Сушене на активната част във вакуумна сушилня до достигане на остатъчна влага в целулозната изолация до, 0,5 %;
 2. Филтрация на трансформаторното масло с филтър “dimikron” на фирма HYDAC до достигане клас 15/13/10 по ISO 4406;
 3. Дегазация и дехидратация на трансформаторното масло чрез разпръскването му под вакуум (вакуумна масловарка);
 4. Монтаж на капака и прилежаща арматура към активната част на трансформатора;
 5. Монтаж на активната част в казана и заливане с обработеното масло;
 6. Извършване на електрически измервания и изпитвания на ремонтирания трансформатор по БДС 15320/1991 г.;
 7. Боядисване на трансформатора.
Posted in FAQ